×

Uslovi kupovine

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA I VRAĆANJE ROBE

U roku od četrnaest dana od prijema robe možete jednostrano da raskinete ugovor bez obaveze da navedete razlog za raskid ugovora, a naša firma je u obavezi da vam dostavi obaveštenje o jednostranom raskidu ugovora, vraćanju robe i povraćaju novca.

Izjava o jednostranom raskidu ugovora smatra se blagovremenom ukoliko nam istu pošaljete na adresu u navedenom roku i ukoliko nam vratite robu u navedenom roku. Po prijemu potvrde da je ugovor jednostrano raskinut, a u skladu sa Zakonom i obaveštenjem u vezi sa posledicama jednostranog raskida ugovora, Vi ste u obavezi da nam o svom trošku i to u roku od 14 dana vratite robu u originalnom pakovanju i sa pripadajućim priborom , dokumentacijom i delovima koji su bili u prodajnom paketu bez oštećenja i tragova korišćenja , a mi smo u obavezi da u roku od najviše 30 dana od dana prijema izjave o jednostranom raskidu ugovora, izvršimo povrat novca. Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac.

OBRAZAC TRAŽITE OD NAŠE SLUŽEBE I  ISTI  VAM MOŽEMO POSLATI POŠTOM ILI E-MAILOM

Proizvod dodat za poređenje