Rekonstrukcija krovova

Rekonstrukcija, sanacija i adaptacija krovova

Krov predstavlja vitalni deo svakog objekta koji pruža zaštitu od atmosferskih uticaja. Tokom eksploatacije dolazi do trošenja materijala što prouzrokuje nepovoljne uticaje na unutrašnjost objekta usled gubljenja svojstva krova kao zaštite od prodora atmosferskih padavina ili temperature. Krovovi mogu biti ravni ili kosi, pa se radovi na krovovima razlikuju u zavisnosti od tipa krova.

Rekonstrukcija krova

Potreba za rekonstrukcijom krova se javlja ukoliko je došlo do oštećenja pojedinih elemenata ili kompletne krovne konstrukcije odnosno ukoliko se ukazala potreba za izmenom postojeće krovne konstrukcije sa ciljem izmena i prenamena tavanskog prostora. Rekonstrukcija krova podrazumeva konstruktivne izmene na skeletu krova i predstavlja najobimnije radove na krovu.

Kosi krov

Rekonstrukcija kosog krova podrazumeva:

Demontaža i rušenje

 • demontažu krovnog pokrivača (crep, tegola, lim i sl.),
 • demontažu i rušenje dimnjaka,
 • demontaža limarskih elemenata,
 • demontaža kompletne krovne konstrukcije zajedno sa svim elementima,
 • utovar i odvoz šuta.

Izrada krovne konstrukcije

 • dovoženje elemenata krovne konstrukcije – drvene građe za krov,
 • izrada horizontalnih i vertikalnih serklaža,
 • zidanje dimnjaka,
 • podizanje i montaža elementata krovne konstrukcije,
 • daščanje krovne konstrukcije,
 • postavljanje folije (paropropusna vodonepropusna folija ili druga.),
 • postavljanje letvi i kontraletvi (u zavisnosti od tipa kosog krova),
 • pokrivanje krova (crepom, limom i sl.).

Stolarski radovi

 • radovi na konstrukciji i priprema za ugradnju krovnih prozora,
 • ugradnja krovnih prozora.

Limarski radovi

 • izrada limenih opšivki, vetar lajsni i sl.,
 • limarska obrada prodora kroz krov,
 • ugradnja horizontalnih oluka,

Završni radovi unutar krova

 • postavljanje termoizolacije (kamena vuna, staklena vuna ili stiropor),

U zavisnosti od finalne namene tavanskog prostora izvodimo sve vrste radova na adaptaciji krova (instalacije, gipsarski radovi, podopolagački radovi, molersko farbarski radovi i dr.).

Rekonstrukcija krova cena?

S obzirom da na cenu utiče jako veliki broj različitih faktora, cenu formiramo isključivo na osnovu specifikacije radova a nakon obilaska inženjera odgovarajuće struke i formiranja predmera i predračuna radova.

Za detaljne informacije kontaktirajte nas na neki od telefona ili nam pošaljite Vaš zahtev na našu e mail adresu KONTAKT.

Adaptacija krova, renoviranje krova

Adaptacija krova ili renoviranje krova za razliku od rekonstrukcije podrazumeva radove na promeni izgleda tavanskog prostora izvođenjem radova na prilagođavanju potrebama korisnika. Potreba za adaptacijom krova se javlja često usled želje da se tavanski prostor preinači u stambeni prostor, promena funkcionalnosti, renoviranje dotrajalog tavanskog prostora. Adaptacija i renoviranje krova podrazumevaju izmene koje u manjom meri utiču na spoljni izgled krova i uglavnom se tiču prostora unutar tavana koji se koristi.

Adaptacija kosog krova podrazumeva:

Demontaža i rušenje

 • demontažu pregrada, plafona, izolacije i sl.
 • demontažu instalacija (vodovod i kanalizacija, elektro instlacije, termotehničke instalacije)
 • rušenje zidova, pregrada i sl.

Radovi na izmeni krovne konstrukcije

Ukoliko arhitektonsko rešenje predviđa izmene na krovnoj konstrukciji usled proširenja prostora ili prenamene izvode se i radovi na izmeni krovne konstrukcije.

 • radovi na izmeni krovne konstrukcije (demontaže dela elemenata, izrada novih i sl.)
 • izrada horizontalnih i vertikalnih serklaža,

Stolarski radovi

 • radovi na konstrukciji i priprema za ugradnju krovnih prozora,
 • ugradnja krovnih prozora.

Limarski radovi

 • izrada limenih opšivki, vetar lajsni i sl. ukoliko je došlo do izmena na konstrukciji,
 • limarska obrada prodora kroz krov,
 • ugradnja horizontalnih oluka.

Završni radovi unutar krova

 • postavljanje termoizolacije (kamena vuna, staklena vuna ili stiropor),
 • izrada spuštenih plafona,
 • obrada krovne konstrukcije sa unutrašnje strane,
 • izrada pregradnih zidova, 
 • ugradnja instalacija vodovoda i kanalizacije,
 • ugradnja elektro instalacija,
 • ugradnja termotehničkih instalacija.
 • podopolagački radovi,
 • molersko farbarski radovi,
 • montaža opreme.

Cena adaptacije i rekonstrukcije krova

S obzirom da na cenu utiče jako veliki broj različitih faktora, cenu formiramo isključivo na osnovu specifikacije radova a nakon obilaska inženjera odgovarajuće struke i formiranja predmera i predračuna radova.

Ukoliko želite preciznu ponudu potrebno je da:

 • Kontaktirajte nas za sve informacije telefonom na 062 323 474 ili upitom na e-mail akvamastdoo@gmail.com
 • nakon obavljenog razgovora na objekat izlazi naš inženjer odgovarajuće struke koji zajedno sa Vama priprema specifikaciju potrebnih radova,
 • u roku od nekoliko dana u zavisnosti od obimnosti radova dobijate ponudu za izvođenje radova,
 • ponuda može biti sa materijalom (ključ u ruke) ili bez materijala,
 • napomena – izlazak stručnog lica – inženjera se naplaćuje 2.500 din, ovaj iznos Vam refundiramo ukoliko usvojite našu ponudu odnosno ukoliko naša firma izvodi radove.
Call Now Button