Rušenje i odvoz šuta

Rušenje i demontaže u enterijeru

Rušenje u enterijeru

 • Zaštita prostora,
 • Priprema instalacija pre demontaže,
 • Priprema koridora za prenos šuta,
 • Demontaža opreme (hvac, elektro, vodovod i kanalizacija),
 • Obijanje plafona, zidova, podova,
 • Sortiranje šuta,
 • Transport šuta iz objekta,
 • Spuštanje do mesta utovara,
 • Obezbeđivanje mesta utovara,
 • Čišćenje gradilišta.
ZAKAŽITE RUŠENJE I DEMONTAŽE

Odvoz šuta

Utovar i odvoz šuta

 • Dovoz potrebne mehanizacije,
 • Sortiranje otpadnog materijala,
 • Utovar šuta u vozilo,
 • Čišćenje mesta deponovanja šuta,
 • Odvoženje šuta do najbliže deponije.

Radna snaga

U zavisnosti od obima posla pripremamo adekvatan broj potrebnih izvršilaca

Raspolažemo sa visoko obučenim radnicima spremnim za svaki izazov

 

Mehanizacija

Raspolažem sa kompletnom mehanizacijom za izvođenje radova

Specijalna manja vozila za prostore sa težim prilazom, veliki kamioni za obimne količine šuta

Call Now Button